Vad vi erbjuder

Massageterapi, Medicinsk laser & Reiki i Romelanda, Kungälv


Svensk klassisk massage

Svensk klassisk massage är en behandlingsform som är känd över hela världen. Massagen hjälper mot ömma, spända muskler och är en utmärkt behandling i både förebyggande och rehabiliterande syfte. Klassisk massage minskar dessutom din stressnivå, förbättrar din sömn och ditt immunförsvar.

Massageterapi

Massageterapi är en mer riktad typ av massage för dig med specifika besvär. Jag arbetar bland annat med triggerpunktspressur, muskeltöjningar och koppning. Du får även med dig lämpliga övningar hem. Exempel på besvär jag stöter på är falsk ischias, musarm och spänningshuvudvärk.


Medicinsk laser

Medicinsk laser är ett utmärkt komplement till massage. Med laser kan jag behandla svullnader, inflammationer och allmänna smärttillstånd - både kroniska och akuta. Lasern når ner på djupet och gör att cellerna genererar mer energi. Exempel på tillstånd som kan behandlas är golfarmbåge, löparknä, hälseneinflammation, bursit, bihåleinflammation, sår, eksem och mycket annat. Kan även användas för att minska problem från kroniska tillstånd som artros.

Reiki

Reiki är en holistisk behandlingsform som verkar på flera nivåer - fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Tekniken utvecklades i Japan men finns numera spridd över hela världen. Reiki är huvudsakligen en stresshanteringsmetod som låter dig komma ned i total avkoppling, samtidigt som blockeringar i ditt subtila energisystem frigörs. Likheter finns med exempelvis akupressur som också påverkar kroppens energisystem (sk. meridianer och energicenter). Under en reikibehandling ligger du på behandlingsbänken, fullt påklädd, och guidas in i djup avslappning. Jag som terapeut håller händerna på och strax ovan din kropp. Efter behandlingen samtalar vi om eventuella intryck och tankar som dykt upp under behandlingen gång. Om du önskar skickar jag dessutom med lämpliga meditationsövningar och liknande.

Distansreiki 

Har du svårt att ta dig till mottagningen, alternativt har enklare att slappna av i hemmets lugna vrå, är det här behandlingen för dig. I god tid före behandlingen skickar jag lite material till dig, som vi sedan återkopplar kring. Själva behandlingen går till på samma vis som en traditionell reikisession, minus den fysiska beröringen (energin går dit den behövs ändå). Du behöver bara ordna en plats där du kan sitta eller ligga ned ostörd, vare sig det är i ditt hem eller ute i naturen. Den här behandlingen hjälper dig att uppnå total avkoppling, att få ny energi och nya insikter. Reiki är en holistisk behandlingsmetod, och vi går igenom din hälsa både fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Efteråt går vi igenom din upplevelse och eventuella intryck eller tankar som dykt upp under behandlingens gång. Jag skickar även med lämpliga övningar och meditationer som du kan fortsätta utföra på egen hand.

Regressionsmeditation - Tidigare liv

Du guidas till djup avslappning, med syfte att släppa ditt analytiska sinne och nå din innersta kärna. Jag som terapeut guidar dig genom att ställa frågor som hjälper dig att utforska minnesbilder från tidigare liv. Det är alltså du själv, i ett djupt meditativt tillstånd, som upplever sekvenser från ditt tidigare liv. Vissa sekvenser av din upplevelse kan vara till hjälp för att ge dig klarhet i frågor som du bär på i ditt nuvarande liv - exempelvis om du lider av fobier, eller känner en stark dragning till olika geografiska platser. 

Ibland går det att spåra och verifiera vissa detaljer som dyker upp under en regression, till exempel genom olika typer av databaser. Har jag möjlighet hjälper jag dig gärna; som utbildad arkeolog har jag erfarenhet av att gräva i det förflutna(!). 

Tidigare liv-regression används även av personer som är skeptiska till tanken om reinkarnation, tekniken tycks fungera väl oavsett om det är glimtar av tidigare liv eller "bara" ditt undermedvetna som talar.

OBS: Jag är inte psykolog eller läkare, och lider du av psykisk ohälsa ska du alltid kontakta lämplig vårdinstans.