Aforismer

04.12.2023

Nedan följer ett utval aforismer jag tidigare skrivit. Allihop berör i någon mening temat personlig utveckling och vår plats i universum. 


97

Livet - Det eviga, närmast odefinierbara och det mest storslagna. Det vackraste, hemskaste och mest grundläggande för universums mening.

11

Frisk luft - Behovet av att ge sig iväg för att få "frisk luft" säger mycket om vår vardagliga livsmiljö och situation.

38

Naturens moral - Äta eller ätas, punkt. Universums främsta lag, som föga bryr sig om vilka värden människan påför, likt rättvisa, kärlek och frihet.

39

Majstången - Så grön i sin prakt. Resultatet av kontinuitet; ett samband mellan människan och hennes omgivande miljö.

42

Människa och djur - Är vi människor ett djur bland andra eller helt väsensskilda? Vilka referenspunkter har den moderna människan med ett lejon, i dess kamp för liv och död? Ett lejon som orädd ger sig i kast med en buffel, med risk för att själv bli spetsad på dess horn. Vad har lejonet för likhet med en människa, som sitter i sin läshörna och funderar över "livets mening"?

48

Rusningstrafik - Ekorrhjulets mest pricksäkra och tragiska symbol?

47

Fågelkvitter - Naturens ljuvligaste musik, vilken fyller oss med vårkänslor och glädje. Emellertid lika dualistiskt som allting annat i universum - dess mening är för fåglarna någonting helt annat.

55

Det oskyldiga skrattet - Barnets skratt, en symbol för nyfikenhet, glädje och ett öppet sinne. Det ursprungliga arket vilket sedan blir befläckat med livets erfarenheter.

65

Det immateriella - Det som styr köttet, vad som känns på fjälltoppen, det som lurar bland stjärnorna.