Massagetekniker

Svensk klassisk massage

  • Besväras du av spända, stela muskler? Kanske resulterar dessa i spänningshuvudvärk, ländryggssmärta, knäledsproblematik, musarm... Är musklerna för spända och korta påverkar det blodtillförseln, nervernas passager genom muskulaturen och rörelseapparatens funktion i allmänhet.
  • Den svenska klassiska massagen är en världskänd, manuell behandlingsform. Genom strykningar, knådningar, tryck och muskeltöjningar bearbetas musklerna.
  • Fördelarna med Svensk klassisk massage är många. Musklerna slappnar av och blodtillförseln ökar, vilket tillåter syresättning och näringstillförsel. Massagen har även en lugnande effekt på nervsystemet, och enligt flera studier har massagen en stressminskande effekt.
  • Exempel på problematik och symtom som avhjälpes med massage: ångest, depression, högt blodtryck, sömnstörningar, stresshormoner. Dessutom frisätts kroppens "lugn och ro" hormon, oxytocin. 

Koppningsmassage, bindvävs- och lymfmassage

Den klassiska massagen kan med fördel kombineras med så kallad koppningsmassage. Med hjälp av koppor av silikon kan ett undertryck skapas mot hud, muskler och bindväv. På så vis ökar blod och lymfcirkulationen, liksom som med vanlig massage. Kopporna är däremot mycket effektiva på områden med förtätad bindväv, vilket ofta uppstår vid exempelvis utsidan av låren samt i ländryggen. 

Kopporna påverkar både bindväven och lymfflödet. Dessutom använder jag andra manuella tekniker för att påverka dessa.

Kinesiologitejp

Med kinesiologitejp korrigeras kroppshållningen samtidigt som blod- och lymfcirkulation ökar, vilket kan påskynda läkning och återhämtning.