Kontakt


Mottagning: Utmarksvägen 8, 442 39 Kungälv

Jag finns i samma lokaler som Yoga Shala

Mob nr: 0736829251

cboteus@gmail.com

Boka gärna din behanling online via BokaDirekt! :

https://www.bokadirekt.se/places/bot%C3%A9us-friskv%C3%A5rd-24808

Jag tar även emot friskvårdskuponger från Actiway och ePassi Min friskvård

Följ oss på Facebook och Instagram: Botéus Friskvård